Обновлено до à 04/05/2023

21.03.2022 - ISO 45001:2018 certificate

ISO 45001:2018 certificate

29.10.2018 - SOUND 2000/14/EC

SOUND 2000/14/EC

22.04.2016 - UL Certificate for Container

UL Certificate for Container

22.04.2016 - UL Certificate for tanks

UL Certificate for tanks

29.03.2016 - CRIBIS Certificate

CRIBIS Certificate

18.11.2014 - Certification for Russian market

Certification for Russian market

18.11.2014 - SGS сертификат

SGS сертификат

18.11.2014 - SOA сертификат

SOA сертификат

18.11.2014 - UNI EN ISO 9001:2015 сертификат

UNI EN ISO 9001:2015 сертификат