Обновлено до à 07/03/2023

07.03.2023 - 1600 kWe cogeneration systems

07.03.2023 - 1600 kWe cogeneration systems

06.10.2022 - Margen Power System electrical cabinet

06.10.2022 - Margen Power System electrical cabinet

01.09.2022 - 3.3 MVA medium-voltage generators

01.09.2022 - 3.3 MVA medium-voltage generators

30.06.2022 - 800 kVA generator

30.06.2022 - 800 kVA generator

06.05.2022 - TIM headquarters in Bologna

06.05.2022 - TIM headquarters in Bologna

24.03.2022 - ISO 45001:2018 certificate

24.03.2022 - ISO 45001:2018 certificate

17.03.2022 - 12 MW Data Center

17.03.2022 - 12 MW Data Center

31.01.2022 - 4 MVA generator - Bangkok - Thailandia

31.01.2022 - 4 MVA generator - Bangkok - Thailandia

29.09.2021 - 4 MVA medium voltage generator (6.6 kV)

29.09.2021 - 4 MVA medium voltage generator (6.6 kV)

30.07.2021 - MCS Margen Compact System

30.07.2021 - MCS Margen Compact System

05.03.2021 - 2 special 2.5 MVA generators in containers

05.03.2021 - 2 special 2.5 MVA generators in containers

04.02.2021 - 3MW Generating sets

04.02.2021 - 3MW Generating sets

Pagine: